จงเจริญเซลส์แอนเซอร์วิส 1993

บทความ

ตู้น้ำหยอดเหรียญ

08-07-2564 14:41:04น.

รายละเอียด
J400
ไส้กรอง
GPS 20 นิ้ว
กรองตะกอน* (10นิ้ว)
ไส้กรอง
CTO 20 นิ้ว
กรองกลิ่น สนิมเหล็ก* (10นิ้ว)
ไส้กรอง
PPF 20 นิ้ว
ลดความกระด้างของน้ำ* (10นิ้ว)
ไส้กรอง
Cabon GAC 10 นิ้ว
กรองกลิ่น กรองสารหนู*
ไส้กรอง
Cabon Capsule 10 นิ้ว
กรองสารปนเปื้อน
ลดความเป็นกรด
*
ไส้กรอง
Resin Capsule 10 นิ้ว
ลดความกระด้างของน้ำ*
ไส้กรอง ซีดีเม้นท์ 10 นิ้วลดความกระด้างของน้ำ*
Membrain#1 150 GPD(RO)*
Membrain#2 150 GPD(RO)
ซิลเวอร์การ์ด (แร่เงิน)ปรับรสชาติน้ำให้หวานนุ่มoption
คาร์บอนยูวี Caborn UV ฆ่าเชื้อโรคoption
โอโซน Ozoneฆ่าเชื้อโรค
ขั้นตอนการกรองจำนวนขั้นตอน7
ขนาดตู้หน้า x กว้าง x สูง65x78x154
กำลังการผลิตหน่วย:ลิตร/วัน400
ถังสำรองน้ำดื่มหน่วย:ลิตร100
ระบบแสงสว่าง/
เปิด-ปิดอัตโนมัติ
เปิดไฟช่วงแสงน้อยLED/มี
ระบบตัดไฟเมื่อแรง
ดันน้ำเข้าต่ำ
ป้องกันปั้มน้ำไหม้*
ระบบตัดไฟเมื่อน้ำหมดถังป้องกันปั้มน้ำไหม้*
ปั้มน้ำ (USA)
SLOTใช้ได้ทุกเหรียญ *
ระบบไฟฟ้าSolar Cell (option)220/50H
ราคา (บาท)
21,000
รายละเอียด
J401
ไส้กรอง
GPS 20 นิ้ว
กรองตะกอน
ไส้กรอง
CTO 20 นิ้ว
กรองกลิ่น สนิมเหล็ก
ไส้กรอง
PPF 20 นิ้ว
ลดความกระด้างของน้ำ
ไส้กรอง
Cabon GAC 10 นิ้ว
กรองกลิ่น กรองสารหนู*
ไส้กรอง
Cabon Capsule 10 นิ้ว
กรองสารปนเปื้อน
ลดความเป็นกรด
*
ไส้กรอง
Resin Capsule 10 นิ้ว
ลดความกระด้างของน้ำ*
ไส้กรอง ซีดีเม้นท์ 10 นิ้วลดความกระด้างของน้ำ*
Membrain#1 150 GPD(RO)*
Membrain#2 150 GPD(RO)
ซิลเวอร์การ์ด (แร่เงิน)ปรับรสชาติน้ำให้หวานนุ่มoption
คาร์บอนยูวี Caborn UV ฆ่าเชื้อโรคoption
โอโซน Ozoneฆ่าเชื้อโรค
ขั้นตอนการกรองจำนวนขั้นตอน7
ขนาดตู้หน้า x กว้าง x สูง75x78x170
กำลังการผลิตหน่วย:ลิตร/วัน400
ถังสำรองน้ำดื่มหน่วย:ลิตร100
ระบบแสงสว่าง/
เปิด-ปิดอัตโนมัติ
เปิดไฟช่วงแสงน้อยLED/มี
ระบบตัดไฟเมื่อแรง
ดันน้ำเข้าต่ำ
ป้องกันปั้มน้ำไหม้*
ระบบตัดไฟเมื่อน้ำหมดถังป้องกันปั้มน้ำไหม้*
ปั้มน้ำ (USA)
SLOTใช้ได้ทุกเหรียญ *
ระบบไฟฟ้าSolar Cell (option)220/50H
ราคา (บาท)
23,900รายละเอียด
J601
ไส้กรอง
GPS 20 นิ้ว
กรองตะกอน
ไส้กรอง
CTO 20 นิ้ว
กรองกลิ่น สนิมเหล็ก
ไส้กรอง
PPF 20 นิ้ว
ลดความกระด้างของน้ำ
ไส้กรอง
Cabon GAC 10 นิ้ว
กรองกลิ่น กรองสารหนู*
ไส้กรอง
Cabon Capsule 10 นิ้ว
กรองสารปนเปื้อน
ลดความเป็นกรด
*
ไส้กรอง
Resin Capsule 10 นิ้ว
ลดความกระด้างของน้ำ*
ไส้กรอง ซีดีเม้นท์ 10 นิ้วลดความกระด้างของน้ำ*
Membrain#1 150 GPD(RO)*
Membrain#2 150 GPD(RO)
ซิลเวอร์การ์ด (แร่เงิน)ปรับรสชาติน้ำให้หวานนุ่มoption
คาร์บอนยูวี Caborn UV ฆ่าเชื้อโรคoption
โอโซน Ozoneฆ่าเชื้อโรค
ขั้นตอนการกรองจำนวนขั้นตอน8
ขนาดตู้หน้า x กว้าง x สูง75x78x170
กำลังการผลิตหน่วย:ลิตร/วัน600
ถังสำรองน้ำดื่มหน่วย:ลิตร100
ระบบแสงสว่าง/
เปิด-ปิดอัตโนมัติ
เปิดไฟช่วงแสงน้อยLED/มี
ระบบตัดไฟเมื่อแรง
ดันน้ำเข้าต่ำ
ป้องกันปั้มน้ำไหม้*
ระบบตัดไฟเมื่อน้ำหมดถังป้องกันปั้มน้ำไหม้*
ปั้มน้ำ (USA)
SLOTใช้ได้ทุกเหรียญ *
ระบบไฟฟ้าSolar Cell (option)220/50H
ราคา (บาท)
24,900

รายละเอียด
J602
ไส้กรอง
GPS 20 นิ้ว
กรองตะกอน
ไส้กรอง
CTO 20 นิ้ว
กรองกลิ่น สนิมเหล็ก
ไส้กรอง
PPF 20 นิ้ว
ลดความกระด้างของน้ำ
ไส้กรอง
Cabon GAC 10 นิ้ว
กรองกลิ่น กรองสารหนู*
ไส้กรอง
Cabon Capsule 10 นิ้ว
กรองสารปนเปื้อน
ลดความเป็นกรด
*
ไส้กรอง
Resin Capsule 10 นิ้ว
ลดความกระด้างของน้ำ*
ไส้กรอง ซีดีเม้นท์ 10 นิ้วลดความกระด้างของน้ำ*
Membrain#1 150 GPD(RO)*
Membrain#2 150 GPD(RO)
ซิลเวอร์การ์ด (แร่เงิน)ปรับรสชาติน้ำให้หวานนุ่มoption
คาร์บอนยูวี Caborn UV ฆ่าเชื้อโรคoption
โอโซน Ozoneฆ่าเชื้อโรค
ขั้นตอนการกรองจำนวนขั้นตอน8
ขนาดตู้หน้า x กว้าง x สูง80x85x185
กำลังการผลิตหน่วย:ลิตร/วัน600
ถังสำรองน้ำดื่มหน่วย:ลิตร200
ระบบแสงสว่าง/
เปิด-ปิดอัตโนมัติ
เปิดไฟช่วงแสงน้อยLED/มี
ระบบตัดไฟเมื่อแรง
ดันน้ำเข้าต่ำ
ป้องกันปั้มน้ำไหม้*
ระบบตัดไฟเมื่อน้ำหมดถังป้องกันปั้มน้ำไหม้*
ปั้มน้ำ (USA)
SLOTใช้ได้ทุกเหรียญ *
ระบบไฟฟ้าSolar Cell (option)220/50H
ราคา (บาท)
29,900

OPTION เสริม

มีใบรับรองผ่านมาตรฐาน อย.

เพิ่มระบบน้ำแร่สอบถาม

!!! แถมฟรี !!! 
มิเตอร์น้ำ

มิเตอร์ไฟ

เพิ่มถังสำรองสอบถาม