จงเจริญเซลส์แอนเซอร์วิส 1993

บทความ

Technical training

09-12-2563 11:40:18น.

มีการอบรม ช่าง ทุกวันที่ 29-30 ของทุกเดือน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ตัวแทนต่างจังหวัดที่ต้องการส่งทีมช่างเข้าอบรม

แจ้งได้ที่เบอร์ 02-4681405 กด 16

(อาหารที่พัก ฟรี)