จงเจริญเซลส์แอนเซอร์วิส 1993

บทความ

ข้อมูลที่ท่านสามารถตรวจสอบได้

09-12-2563 10:20:02น.

 

1)      ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบริษัทมีจริงหรือไม่ อาจมีการแอบอ้างชื้อบริษัท แอบอ้าง รูปถ่าย ให้โทรถามชื่อบริษัทที่ลงในเวปที่ เบอร์ 1133  แล้วขอเบอร์ 02 โทรกลับว่าตรงกับที่ลงในเว็บหรือไม่ ไม่ควรโทรตามเบอร์ที่ลงไว้ในเว็บ

2)      ควรเห็นสินค้า ของจริงก่อนซื้อ และดูว่าร้านที่ท่านซื้อชื่อตรงกับที่ลงในเว็บหรือไม่ ถ้าไปดูด้วยต้นเองไม่ได้

ขอรูปถ่ายหน้าร้าน และตรวจดูว่าตรงกันหรือไม่

3)      ให้ผู้ขายFAXใบ ภ..20 มาให้แล้วเช็คเลขที่ใบ ภ..20 ที่ htt://www.rd.th/publish/313.o.html

ว่าตรงกับที่ลงในเว็บหรือไม่

4)      ถ้ามีการโอนเงิน ให้โอนเงินเข้า ชื่อบริษัทที่ลงในเว็บเท่านั้น ไม่ควรโอนเงินเข้าชื่อบุคคลธรรมดาหรือบัญชี ชื่อที่ไม่ตรงกับที่ลงในเว็บ (บริษัท ที่ไม่มีจริงไม่สามารถเปิดบัญชีกับธนาคารได้)

5)      เก็บหลักฐานการซื้อขาย พิมพ์ขอความที่ลงโฆษณา เงือนไขการประกัน และใบเสร็จรับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

 

ข้อมูลที่ท่านตรวจสอบได้

ชื่อ หจก.จงเจริญเซลส์แอนด์เซอร์วิส (1993)      ตรวจสอบได้ที่เบอร์                   โทร   1133

ทะเบียนการค้าเลขที่   (3)319/2536              ตรวจสอบได้ที่เบอร์                    โทร   1570

..20  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่    0103536037100                 โทร  1161

ตัวแทนจำหน่าย  LG                      เลขที่ตัวแทนจำหน่าย TH000954   โทร 02-204-8888

ตัวแทนจำหน่าย  SAMSUNG       เลขที่ตัวแทนจำหน่าย 2163299      โทร  02-6959000

ตัวแทนจำหน่าย  SONY                เลขที่ตัวแทนจำหน่าย 50164          โทร  02-7156000

ตัวแทนจำหน่าย MITSUBISHI      เลขที่ตัวแทนจำหน่าย 4000930     โทร 02-7316841

ตัวแทนจำหน่าย  TOSHIBA          เลขที่ตัวแทนจำหน่าย 1432            โทร 02-5139655

ตัวแทนจำหน่าย  HITACHI            เลขที่ตัวแทนจำหน่าย 1936            โทร 02-3818381

ตัวแทนจำหน่าย WHIRLPOOL     เลขที่ตัวแทนจำหน่าย 31-26000    โทร 02-5895115