จงเจริญเซลส์แอนเซอร์วิส 1993  ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 


   เครื่องซักผ้าฝาบนหยอดเหรียญ LG
รุ่นขนาดราคา
      เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ LG รุ่น T2108VSPM8 กิโล  9,000 บาท  
      เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ LG รุ่น T2310VS2B10 กิโล  9,800 บาท  
      เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ LG รุ่น T2312VS2M12 กิโล  10,800 บาท  
      เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ LG รุ่น T2314VS2B14 กิโล  12,000 บาท  
      เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ LG รุ่น T2516VS2M16 กิโล  12,800 บาท  
      เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ LG รุ่น T2518VSAJ18 กิโล  16,000 บาท  
      เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ LG รุ่น TH2721DS2B21 กิโล  19,500 บาท  
      เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ LG รุ่น TH2725SSAK25 กิโล  27,000 บาท  
โทร 080-9722930 ราคาถูกที่สุด ยอดขายอันดับ 1