จงเจริญเซลส์แอนเซอร์วิส 1993

ข้อมูลการชำระเงิน

หมายเหตู:  หลังการชําระเงินด้วยการโอนกรุณาเก็บสําเนาหรือสลิปหลังการโอนไว้ทุกครั้ง  ขอบคุณครับ

 

 

ห้างหุ้นส่วน  จงเจริญเซลส์แอนด์เซอร์วิส(1993) จํากัด

1104-1104/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ดาวคะนอง  ธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600

โทร  0-2468-1405  /  087-0442233  /  แฟกส์  0-2876-1175

www.jong1993.net /[email protected]

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

หจก.จงเจริญเซลล์แอนด์เซอร์วิส(1993)

080-2-53984-3

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

หจก.จงเจริญเซลส์แอนด์เซอร์วิส(1993)

039-0-22611-6

( ออมทรัพย์ )